Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Dobrá Voda u Hořic - lokalita Z 1/1 + Z38
Řešené území:k.ú. Dolní Dobrá Voda, Horní Dobrá Voda

 

Číslo (kód):51395815
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FALTA MILAN, PRAHA 1
• číslo autorizace:4144

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.7.2016  
Možnost využití Schválení9) 21.12.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 600 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.horice.org/urad-uzemniho-planovani/os-1017/p1=2771 
Záznam proveden dne:11.1.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.