Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie k ÚPD Hejtmánkovice - zastavitelné plochy BV 22 a BV 6 - stavby RD
Řešené území:k.ú. Hejtmánkovice

 

Číslo (kód):51447695
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, Náchod
• identifikační číslo:48151122
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRTIČKA ALEŠ, HRONOV
• číslo autorizace:745

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.7.2014  
Možnost využití Schválení9) 5.12.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:11.12.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.