Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie k ÚPD Hejtmánkovice - zastavitelné plochy BV 22 a BV 6 - stavby RD
Řešené území:k.ú. Hejtmánkovice

 

Číslo (kód):51447695
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier TSUNAMI s. r. o., Palachova 1742, Náchod
• identifikační číslo:48151122
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRTIČKA ALEŠ, HRONOV
• číslo autorizace:745

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.7.2014  
Možnost využití Schválení9) 5.12.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení 3.12.2021  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.12.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.