Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie veřejných prostranství - Jestřebí
Řešené území:k.ú. Jestřebí nad Metují

 

Číslo (kód):51654779
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:NEW Visit, s.r.o., Komenského 264, Hradec Králové
• identifikační číslo:66826322
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. et Ing. JIRÁNEK TOMÁŠ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
• číslo autorizace:3156

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 4.9.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:2.1.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.