Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Borovnice - U Zborovského potoka
Řešené území:k.ú. Borovnice u Českých Budějovic

 

Číslo (kód):51681154
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Blanka Tancerová, Blažejov 9, Blažejov
• identifikační číslo:66539536
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TANCEROVÁ BLANKA, BLAŽEJOV
• číslo autorizace:4289

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.5.2015  
Možnost využití Schválení9) 29.10.2015 Předáno na SÚ k rozhodování 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:18.11.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.