Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Ordinace a lékárna, ul. Olomoucká, Prostějov
Řešené území:k.ú. Čechovice u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Prostějov, Vrahovice, Žešov

 

Číslo (kód):5186100
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:2 arch s.r.o., Čerská 824/31, Prostějov
• identifikační číslo:27730221
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LORENČÍK IVO, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3255

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.2.2016  
Možnost využití Schválení9) 25.4.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.prostejov.eu/up 
Záznam proveden dne:25.4.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.