Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pro zastavitelné plochy BI 39, 51 a 57 vymezené v územním plánu Vsetín
Řešené území:k.ú. Rokytnice u Vsetína, Vsetín

 

Číslo (kód):52299135
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Leopold Pšenčík - Atelier UTILIS UAZ, Lazy I 4007/, Zlín
• identifikační číslo:12433900
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PŠENČÍK LEOPOLD, ZLÍN
• číslo autorizace:813

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.9.2015 smlouva o dílo 
Možnost využití Schválení9) 21.9.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:22.3.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Eva Nováková 
Telefon:571491553 
Email:eva.novakova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.