Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie České Budějovice, U Výstaviště – Čajkovského (z jiného podnětu - § 30 odst. 2 SZ)
Řešené území:k.ú. České Budějovice 2

 

Číslo (kód):52338808
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A + U Design s.r.o., U Černé věže 9, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLCAROVÁ DAGMAR, DOBRÁ VODA
• číslo autorizace:102

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 7.11.2012  
Možnost využití Schválení9) 27.3.2014 předáno na SÚ k rozhodování; 3.7.2014 formální úprava ÚS 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.