Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Předměřice nad Labem lokalita Z10
Řešené území:k.ú. Předměřice nad Labem

 

Číslo (kód):52739679
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Gebas atelier architects s.r.o., Komenského 240, Hradec Králové
• identifikační číslo:28849442
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GEBAS MIROSLAV, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:3804

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 16.7.2015  
Možnost využití Schválení9) 7.3.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.3.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.