Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Třebnouševes
Řešené území:k.ú. Ostrov v Podkrkonoší, Třebnouševes, Vinice v Podkrkonoší

 

Číslo (kód):55099123
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Marie Horváthová, Volyňská 889/14, Praha 10
• identifikační číslo:18669107
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HORVÁTHOVÁ MARIE, PRAHA 10
• číslo autorizace:3266

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.11.2011  Usnesení ZO č. 2 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 2.5.2013  Usnesení ZO č. 02/2013/02 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 3.5.2019  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.horice.org/nove-uzemni-plany/ms-3796/p1=3796#up_uhlejov 
Záznam proveden dne:12.6.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.