Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Třebnouševes
Řešené území:k.ú. Ostrov v Podkrkonoší, Třebnouševes, Vinice v Podkrkonoší

 

Číslo (kód):55099123
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Marie Horváthová, Volyňská 889/14, Praha 10
• identifikační číslo:18669107
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HORVÁTHOVÁ MARIE, PRAHA 10
• číslo autorizace:3266

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.11.2011  Usnesení ZO č. 2 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 2.5.2013  Usnesení ZO č. 02/2013/02 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.10.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.