Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie lokality Z17a, Z17b, Z62 a Z75 Bejkovka
Řešené území:k.ú. Chlumec nad Cidlinou

 

Číslo (kód):55636232
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:a23 architekti, Tři Dory 273, Kolín
• identifikační číslo:71407014
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DEJDAROVÁ MICHAELA, PRAHA 1
• číslo autorizace:4079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 28.5.2014  
Možnost využití Schválení9) 2.10.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:2.10.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.