Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Záboří
Řešené území:k.ú. Záboří u Blatné

 

Číslo (kód):56116884
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing.arch Milan Hrádek, Smržov 82, Smržov
• identifikační číslo:67157262
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HRÁDEK MILAN, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3058

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 20.1.2015  
Možnost využití Schválení9) 24.2.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení 30.5.2016 Nesoulad s mapovým podkladem a limity území. 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mesto-blatna.cz 
Záznam proveden dne:30.5.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.