Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Vrahovice, ul. M. Alše
Řešené území:k.ú. Vrahovice

 

Číslo (kód):56773012
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:2 arch s.r.o., Čerská 824/31, Prostějov
• identifikační číslo:27730221
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRÖML MARTIN, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3721

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 10.9.2014  
Možnost využití Schválení9) 18.11.2014 Záznam ve spise pořizovatele; RM na vědomí dne 18.11.2014. 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prostejov.eu/us 
Záznam proveden dne:11.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.