Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Malá průmyslová zóna Brněnská - západ
Řešené území:k.ú. Prostějov

 

Číslo (kód):56823366
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
• číslo autorizace:2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.1.2017  
Možnost využití Schválení9) 25.5.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:25.5.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.