Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Nový Bydžov, lokalita P4-4 Dufkova pila
Řešené území:k.ú. Nový Bydžov

 

Číslo (kód):57477968
Pořizovatel:Městský úřad Nový Bydžov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Zima, Fugnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou
• identifikační číslo:15589854
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZIMA JAN, CHLUMEC NAD CIDLINOU
• číslo autorizace:2231

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 6.8.2015  
Možnost využití Schválení9) 27.1.2016 297/12Z/2016 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novybydzov.cz/dufkova-pila-novy-bydzov/ds-1491/archiv=0&p1=1303 
Záznam proveden dne:12.12.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.