Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Petrohrad
Řešené území:k.ú. Bílenec, Černčice u Petrohradu, Petrohrad

 

Číslo (kód):576420
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:United Architect Studio, s.r.o., Zelený pruh 1090/113, Praha 4
• identifikační číslo:25734695
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MYŠKA JAROMÍR, PRAHA 4
• číslo autorizace:2788

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.2.2011  č.usnesení 07/04/2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.4.2012  č. usnesení 02/15/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 8.10.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:30.4.2015 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.