Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pro zastavitelné plochy Z1-3, Z1-4, Z1-5 a Z1-6, Solnice
Řešené území:k.ú. Solnice

 

Číslo (kód):58190554
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a. s., Rokycanova 316/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:60112204
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠUDA PETR, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:136

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.5.2012  
Možnost využití Schválení9) 16.1.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.1.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.