Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Kopidlno - lokalita VP8 a OS3 (lokalita bývalého cukrovaru)
Řešené území:k.ú. Kopidlno

 

Číslo (kód):58370607
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Archteam územní plánování s. r. o., Novoměstská 2170/1c, Brno
• identifikační číslo:27755860
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. RAK MILAN, NÁCHOD
• číslo autorizace:2251

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 15.8.2012  
Možnost využití Schválení9) 7.1.2013 ÚP a RM MěÚ Jičín 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:2.7.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.