Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Zahrady - Olomouc Slavonín
Řešené území:k.ú. Slavonín

 

Číslo (kód):58564394
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc
• identifikační číslo:25849280
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GERHARD IVO, OLOMOUC
• číslo autorizace:1539

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.6.2016  
Možnost využití Schválení9) 1.4.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:19.3.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.