Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Železnice
Řešené území:k.ú. Cidlina, Těšín, Zámezí, Železnice

 

Číslo (kód):59207880
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha
• identifikační číslo:45797170
Projektant
• jméno a příjmení:RNDr. SVOBODA MILAN, PLZEŇ
• číslo autorizace:2463

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.4.2014  Usnesení č. 2/2014 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.6.2015  Usnesení č. 4/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 19.10.2018 Usnesení č. 5/2018 ze dne 3. 10. 2018 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.zeleznice.net/ 
Záznam proveden dne:7.11.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.