Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Kvíčala v Úpici (v Územním plánu Úpice část lokality Z-0.7)
Řešené území:k.ú. Úpice

 

Číslo (kód):59246462
Pořizovatel:Městský úřad Úpice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ
• číslo autorizace:2818

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 13.4.2015  
Možnost využití Schválení9) 15.6.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.upice.cz/uzemni-studie-kvicala/d-7662/p1=2429 
Záznam proveden dne:17.6.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.