Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Podzámčí (02/2018) Hradec Králové
Řešené území:k.ú. Třebeš

 

Číslo (kód):59465753
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:OBRŠÁL ARCHITEKTI s. r. o., Jana Masaryka 179/56, Praha 2 Vinohrady
• identifikační číslo:27108139
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. OBRŠÁL LUKÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:3157

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 16.2.2018  
Možnost využití Schválení9) 1.6.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hradeckralove.org/urad/uzemni-studie-podzamci-02-2018 
Záznam proveden dne:1.6.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.