Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kadov
Řešené území:k.ú. Kadov u Blatné, Lnářský Málkov, Mračov, Pole, Vrbno

 

Číslo (kód):60075014
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na Rozmezí 209, Písek
• identifikační číslo:7328222
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BOČEK RADEK, PÍSEK
• číslo autorizace:3094

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 3.9.2015  č. usn. 7/15/I 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 28.4.2016  č. usn. 4/16/I 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 18.11.2017  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 11.11.2021 č.usnesení ZO 6/21/V 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/kadov/ 
Záznam proveden dne:25.1.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Linhartová 
Telefon:383416150 
Email:linhartova@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.