Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hustopeče
Řešené území:k.ú. Hustopeče u Brna

 

Číslo (kód):60333978
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 2, Brno
• identifikační číslo:25585991
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HADLAČ MICHAL, BRNO
• číslo autorizace:3497

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.3.2009   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.6.2009   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 5.11.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:6.11.2013 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.