Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie 7B Doubravice
Řešené území:k.ú. Doubravice u Strakonic, Nahošín

 

Číslo (kód):61666506
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Václav Franěk - PROING SERVIS, Villaniho 713/, Sušice
• identifikační číslo:10352139
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRANĚK VÁCLAV, SUŠICE
• číslo autorizace:2507

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 16.9.2015 zapsání do evidence ÚPD 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-doubravice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.