Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Urbanistická studie Hustopeče - propojení silnice II/420 a II/425
Řešené území:k.ú. Hustopeče u Brna

 

Číslo (kód):63068788
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ViaDesigne, sr.o., Na zahradách 16, Břeclav
• identifikační číslo:27696880
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Balcar Ladislav, Břeclav
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 1.1.2007  
Ověření aktuálnosti potvrzení 29.10.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:29.10.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.