Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Vráto - lokalita BC.4
Řešené území:k.ú. Vráto

 

Číslo (kód):63084047
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER Klein , Lidická 1019/182, České Budějovice
• identifikační číslo:75436027
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KLEIN JAN, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:0102117

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.2.2013  
Možnost využití Schválení9) 19.5.2014 Předáno k rozhodování na SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 11000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:19.5.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.