Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie ÚP Čečelovice - změna č. 1
Řešené území:k.ú. Čečelovice

 

Číslo (kód):64727419
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 24.9.2013  
Možnost využití Schválení9) 12.11.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení 22.11.2017 Soulad s ÚPD obce Čečelovice 
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mesto-blatna.cz 
Záznam proveden dne:22.11.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.