Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bílsko
Řešené území:k.ú. Bílsko u Vodňan, Netonice, Záluží u Vodňan

 

Číslo (kód):65002077
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Rampich - Architektonická kancelář, Plánkova 1132/, Strakonice
• identifikační číslo:13513613
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAMPICH JAN, STRAKONICE
• číslo autorizace:878

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 18.6.2010  Usnesením č. 54 schválilo zastupitelstvo obce nové požízení ÚP 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 9.12.2011  ZO Bílsko schválilo zadání ÚP Bílsko usnesením č. 6. 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 19.7.2017 Veřejná vyhláška - vydání ÚP Bílsko 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Aleš Dvořák 
Telefon:383379165 
Email:dvorak@muvodnany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.