Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Studie tramvajové trati Nové Sady - III. etapa, Olomouc
Řešené území:k.ú. Nové Sady u Olomouce, Povel

 

Číslo (kód):67485773
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 1099/31, Olomouc
• identifikační číslo:45192031
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. VRUBLOVSKÝ JIŘÍ, OLOMOUC
• číslo autorizace:1200015

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 8.7.2015  
Možnost využití Schválení9) 1.12.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:5.5.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.