Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Čejkovice - lokalita 9B U Dasenské cesty
Řešené území:k.ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

 

Číslo (kód):67948549
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:urbanisticko-architektonická UA PROJEKCE, Boleslavova 30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 22.8.2013  
Možnost využití Schválení9) 20.1.2015 Předáno na SÚ k rozhodování 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:30.1.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.