Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Ohrozim - část ploch 10a-SO,10b-SO
Řešené území:k.ú. Ohrozim

 

Číslo (kód):68073671
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Tomáš Lánský, B. Dvorského 4, Prostějov
• identifikační číslo:74274368
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERAN ZDENĚK, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3609

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 2.7.2015  
Možnost využití Schválení9) 15.12.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.ohrozim.cz 
Záznam proveden dne:15.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.