Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Domamyslice - infrastruktura na pozemcích p. č. 163/1 a 163/2
Řešené území:k.ú. Domamyslice

 

Číslo (kód):68249147
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:2 arch s.r.o., Čerská 824/31, Prostějov
• identifikační číslo:27730221
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRÖML MARTIN, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3721

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.2.2018  
Možnost využití Schválení9) 5.2.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 750 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:6.2.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.