Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:RP-22: Sídliště Neředín - Nová Ulice, Olomouc
Řešené území:k.ú. Neředín, Nová Ulice

 

Číslo (kód):69369142
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 30.9.2014 OOP 1/2014 
Zadání Schválení 30.9.2014  
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti 27.3.2020 OOP 1/2020 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.