Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie ulice Drozdovice
Řešené území:k.ú. Čechovice u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Prostějov, Vrahovice, Žešov

 

Číslo (kód):69622438
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Osička stavební firma s.r.o., Ing. Pavel Procházka, Podivínská 1309, Velké Bílovice
• identifikační číslo:28308891
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 2.9.2015  
Možnost využití Schválení9) 10.9.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.prostejov.eu/up 
Záznam proveden dne:10.9.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Římská 
Telefon:582329732 
Email:Jana.Rimska@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.