Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:ÚZEMNÍ STUDIE ZA ŠKOLOU,Teplice nad Metují
Řešené území:k.ú. Teplice nad Metují

 

Číslo (kód):70789735
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandr Skalický, Vančurova 1333, Náchod
• identifikační číslo:11053194
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SKALICKÝ ALEXANDR, NÁCHOD
• číslo autorizace:808

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 29.6.2015  
Možnost využití Schválení9) 20.7.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:25.7.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.