Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Valašská Senice
Řešené území:k.ú. Valašská Senice

 

Číslo (kód):70882814
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o., třída Tomáše Bati 399/, Zlín
• identifikační číslo:46973753
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LUDÍK JIŘÍ, FRYŠTÁK
• číslo autorizace:1514

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 5.12.2008  usn. 08.19.10 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 20.3.2009  09.22.17 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.10.2013 č. usn. 27/375 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:22.1.2014 
Zaznamenal(a):Kateřina Švagerová 
Telefon:57149140 
Email:katerina.svagerova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.