Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pro zastavitelnou plochu Z3, Vysoký Újezd
Řešené území:k.ú. Vysoký Újezd nad Dědinou

 

Číslo (kód):71860902
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:DOMA architekti, Puškinovo náměstí 17, Praha
• identifikační číslo:71784381
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠČUDLA MIROSLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:3589

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.2.2016  
Možnost využití Schválení9) 18.4.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:18.4.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.