Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie VS1 JIP
Řešené území:k.ú. Bořanovice

 

Číslo (kód):7221622
Pořizovatel:Obecní úřad Bořanovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ivan Štros, Dlouhá 66, Ostrov
• identifikační číslo:12403725
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTROS IVAN, OSTROV
• číslo autorizace:912

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 7.8.2018  
Možnost využití Schválení9) 26.11.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.boranovice.cz 
Záznam proveden dne:4.1.2019 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.