Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Urbanistická studie Třeboň - Břilice, Nad Rybníkem
Řešené území:k.ú. Branná, Břilice, Holičky u Staré Hlíny, Přeseka, Stará Hlína, Třeboň

 

Číslo (kód):73511903
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Aleš Valder - STUDIO VALDER, Vrcov 68/, Borovany
• identifikační číslo:12661899
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VALDER ALEŠ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1631

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9)   
Ověření aktuálnosti potvrzení 21.10.2013 § 185 odstavec (4) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:3.9.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.