Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie V Hromadí
Řešené území:k.ú. Sobkovice

 

Číslo (kód):74128358
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí
• identifikační číslo:66844690
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:2661

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.4.2014  
Možnost využití Schválení9) 7.4.2015 ÚS je podkledem pro rozhodování v území 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=79 
Záznam proveden dne:16.4.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Zdena Loumanová 
Telefon:466026305 
Email:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.