Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Přednádraží
Řešené území:k.ú. Černá za Bory, Dražkovice, Drozdice, Hostovice u Pardubic, Lány na Důlku, Mnětice, Nemošice, Nové Jesenčany, Ohrazenice, Opočínek, Pardubice, Pardubičky, Popkovice, Rosice nad Labem, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko, Studánka, Svítkov, Trnová

 

Číslo (kód):7437862
Pořizovatel:Magistrát města Pardubic 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PAVLÍK LUKÁŠ, PARDUBICE
• číslo autorizace:3907

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 28.8.2015  
Možnost využití Schválení9) 2.6.2016 ÚS je podkladem pro změnu ÚP; ZmP 28. 4. 2016 usn. č. ZM/921/2016 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení 31.1.2022  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-studie-mesta-pardubice/uzemni-studie-prednadrazi-aktualizace-2016/ 
Záznam proveden dne:1.2.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Zdena Loumanová 
Telefon:466026305 
Email:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.