Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie - Hustopeče S1
Řešené území:k.ú. Hustopeče u Brna

 

Číslo (kód):75802247
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Aleš Fiala, Zatloukalova 238/81, Brno
• identifikační číslo:11485621
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FIALA ALEŠ, BRNO
• číslo autorizace:1686

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 28.4.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:10.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.