Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Urbanistická studie Chotovice
Řešené území:k.ú. Chotovice

 

Číslo (kód):76190994
Pořizovatel:Okresní úřad Svitavy 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Akad. arch. Lubomír Reml, Biskupcova 2444/49, Praha 3
• identifikační číslo:111
Projektant
• jméno a příjmení:Akad. arch. REML LUBOMÍR, PRAHA 3
• číslo autorizace:1835

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9)   
Ověření aktuálnosti potvrzení 19.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1264765823936 
Záznam proveden dne:19.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.