Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:RP-23: Sídliště Norská, Olomouc
Řešené území:k.ú. Neředín

 

Číslo (kód):76201593
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
• identifikační číslo:562963
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SALVETOVÁ HELENA, OSTRAVA - PORUBA
• číslo autorizace:864

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 30.9.2014 OOP 1/2014 
Zadání Schválení 30.9.2014 Usnesení ZMO 
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti 28.1.2020 Usnesení ZMO 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany 
Záznam proveden dne:3.6.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.