Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie - Ulice U chlumeckých hranic - Nepolisy
Řešené území:k.ú. Nepolisy

 

Číslo (kód):78419130
Pořizovatel:Městský úřad Nový Bydžov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Zima, Fugnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou
• identifikační číslo:15589854
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZIMA JAN, CHLUMEC NAD CIDLINOU
• číslo autorizace:2231

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 19.3.2018  
Možnost využití Schválení9) 28.1.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novybydzov.cz/u-chlumeckych-hranic-nepolisy/ds-1603/archiv=0&p1=24845 
Záznam proveden dne:4.2.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.