Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lomnice nad Lužnicí
Řešené území:k.ú. Lomnice nad Lužnicí

 

Číslo (kód):79035585
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Urbanec (Studio HZ), Lannova tř. 136/32, České Budějovice
• identifikační číslo:43839835
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. URBANEC ZDENĚK, DOBRÁ VODA (Č.BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:807

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.12.2009  usnesení ZO č. 281/14/Z/2009 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.4.2011  usnesení č. 88/4/Z/2011 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 1.6.2016  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:8.7.2016 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.