Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Menhartice
Řešené území:k.ú. Menhartice

 

Číslo (kód):79843865
Pořizovatel:Městský úřad Moravské Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 1181/11, Jihlava
• identifikační číslo:46344314
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HAŠEK JIŘÍ, OKŘÍŠKY
• číslo autorizace:302

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 6.5.2015  usnesení 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.9.2015  usnesení 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.9.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mbudejovice.cz 
Záznam proveden dne:1.10.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.