Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie veřejného prostranství - park Oáza
Řešené území:k.ú. Nové Město nad Metují, Vrchoviny

 

Číslo (kód):79977052
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:re:architekti studio s.r.o., Bělohorská 193/149, Praha 6
• identifikační číslo:5559022
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. GELOVÁ MARIE, BRNO
• číslo autorizace:4577

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9)   
Ověření aktuálnosti potvrzení 4.10.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 200 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:9.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.