Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bělčice
Řešené území:k.ú. Bělčice, Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec u Bělčic, Záhrobí, Závišín u Bělčic

 

Číslo (kód):81068055
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ŠMOLÍK - architekt, s.r.o., ,
• identifikační číslo:63506343
Projektant
• jméno a příjmení:Akad. arch. ŠMOLÍK VÁCLAV, PLZEŇ
• číslo autorizace:737

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.9.2012  usnesení zastupitelstva obce č. 48/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 2.10.2015  usnesení zastupitelstva obce č. 92/2015 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 6.10.2018 usnesení zastupitelstva č. 98/2018 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/belcice/ 
Záznam proveden dne:8.10.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.