Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vlkov
Řešené území:k.ú. Vlkov u Jaroměře

 

Číslo (kód):81255738
Pořizovatel:Městský úřad Jaroměř 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 11.2.2013  Usnesení ZO č. 30/4 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 4.7.2014  Usnesení ZO č. 48/7 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 15.9.2016  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy-uzemni-plan-vlkov-519.html?kshow=&sort=1&order=0&show=1&hledej=&nadpisy=ano&kde_hledat=sekce&kateg[7]=4&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo=&kshowback= 
Záznam proveden dne:23.9.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.